GIỎ HÀNG
TÀI KHOẢN

This is custom content

Thông báo pháp lý

Website và ứng dụng này ("Website") được điều hành bởi Công ty TNHH Nước giải khát và bao bì thực phẩm VINAKEN (sau đây gọi tắt là “chúng tôi”) và người đại diện hợp pháp của chúng tôi. Tất cả các quyền liên quan đến website và ứng dụng này sẽ được trao cho chúng tôi và/ hoặc người có quyền hợp pháp khác. Chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ website và ứng dụng trên tiền đề của Thông báo pháp lý này. Trước khi sử dụng website và ứng dụng này, bạn nên đọc thông báo này một cách cẩn thận. Việc bạn sử dụng website và ứng dụng, bao gồm nhưng không giới hạn việc truy cập, đăng nhập vào website và ứng dụng này, tìm kiếm hay sử dụng các nội dung trong tài liệu này, nên được hiểu rằng bạn đã đọc và hiểu rõ ý thông báo pháp lý này, và rằng bạn đã đồng ý bị ràng buộc bởi Thông Báo này hoàn toàn và vô điều kiện. Nếu bạn không chấp nhận các nội dung trong tài liệu này, bạn phải ngừng sử dụng website và ứng dụng này ngay hoặc phải chịu tất cả trách nhiệm phát sinh sau đó nếu bạn tiếp tục sử dụng website. 

1. Loại trừ các trách nhiệm pháp lý

Các thông tin được cung cấp trong website và ứng dụng này là để tham khảo. Chúng tôi và những người đại diện hợp pháp của chúng tôi sẽ cố gắng để duy trì an ninh và chức năng của website và ứng dụng. Trong phạm vi quy định của luật pháp Việt Nam.

2. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung trên website và ứng dụng, bao gồm nhưng không giới hạn văn bản, đồ họa, hình ảnh, logo, tài sản Sở hữu trí tuệ, tiêu đề, nút biểu tượng, tên dịch vụ, danh sách khách hàng, kế hoạch, chiến lược marketing, các bí mật thương mại... (gọi chung là "Nội dung"), là tài sản thuộc sở hữu của chúng tôi và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ liên quan. Không ai được sử dụng, tái sản xuất, bán, sửa đổi hoặc khai thác bất kỳ nội dung trên website và ứng dụng, toàn bộ hoặc một phần cho mục đích nào mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi và/ hoặc người đại diện hợp pháp khác. 

3. Thông tin sản phẩm

Thông tin sản phẩm có sẵn trên website, ứng dụng là chỉ để bạn tham khảo

4. Liên kết đến Website

Bất kỳ liên kết của một bên thứ ba nào để vào Website và ứng dụng phải được chấp thuận trước của chúng tôi. Bất kể sự đồng ý của chúng tôi, liên kết đó sẽ không đại diện cho sự thừa nhận và giám sát các nội dung của các website khác có liên kết của chúng tôi. Website và ứng dụng có thể chứa liên kết website của bên thứ ba. Chúng tôi không đảm bảo hoặc cam kết về tính hợp pháp, tính chính xác, độ tin cậy của các nội dung của các website khác, chúng tôi cũng không phải thực hiện hoặc không chịu trách nhiệm về việc sử dụng các nội dung đó dưới mọi hình thức. Các điều khoản sử dụng, bảo vệ và thủ tục của Website dữ liệu cá nhân không áp dụng cho các website khác để liên kết. Người sử dụng sẽ sử dụng các website khác tự chịu rủi ro. 

5. Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Chúng tôi đặc biệt chú ý đến việc bảo vệ sự riêng tư và bảo mật của người sử dụng Website và ứng dụng. Bạn có thể được yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn như tên, email, số điện thoại… khi bạn truy cập vào website và ứng dụng này và bạn có thể lựa chọn để cung cấp các dữ liệu đó hay không. Chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn bí mật và an toàn theo quy định của pháp luật và quy định của Việt Nam. Chúng tôi sẽ không bán hoặc cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân vi phạm bất kỳ luật pháp và các quy định, ngoại trừ trong các trường hợp sau đây (1) người dùng đồng ý cung cấp thông tin; (2) các tổ chức, doanh nghiệp có thỏa thuận với nhau bằng văn bản về việc cung cấp thông tin cá nhân để phục vụ cho việc tính cước, lập hóa đơn, chứng từ và ngăn chặn hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng; (3) khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tiết lộ trong những trường hợp như vậy.

6. Duy trì website và ứng dụng.

Chúng tôi có quyền để thực hiện cập nhật và tiến hành nâng cấp bất cứ lúc nào, các nội dung của website và công nghệ của mình mà không cần thông báo trước. Bạn đồng ý và chấp nhận rằng bạn có thể không thể truy cập vào website và sử dụng ứng dụng trong một khoảng thời gian mà chúng tôi đang nâng cấp và cập nhật. Tuy nhiên không có gì trong khoản này áp đặt bất kỳ nghĩa vụ trên chúng tôi để cập nhật website và ứng dụng một cách kịp thời. 

7. Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp

Truy cập của bạn, hoặc việc sử dụng website và ứng dụng, các cấu trúc và ứng dụng các website bao gồm Thông báo pháp lý này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Việt Nam. Trừ khi có thoả thuận khác, bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng website sẽ được nộp cho tòa án nhân dân địa phương nơi chúng tôi đang có văn phòng làm việc. 

Website của chúng tôi sử dụng cookie để đảm bảo khách hàng có trải ngiệm tốt nhất: 

BẠN ĐÃ ĐỦ 18 TUỔI CHƯA

BẠN ĐÃ ĐỦ 18 TUỔI CHƯA

Bạn phải đủ 18 tuổi nếu truy cập vào trang này.


Khi bạn xác nhận đủ 18 tuổi (I'm OVER 18) đồng nghĩa với việc bạn đủ tuổi uống rượu bia hợp pháp.


VINAKEN yêu cầu bạn xác nhận độ tuổi nhằm mục đích đảm bảo khách hàng có trách nhiệm trong hành vi uống rượu bia của mình.
Nếu chưa đủ 18 tuổi vui lòng ghé thăm trang web của chúng tôi khi bạn đủ 18 tuổi.
Xin cảm ơn!